Wydawanie regulaminów zakładowych pracownikom

Pytanie:

Uczestniczyłem w rekrutacji do pracy jako kierowca w firmy transportowej. Zostałem zakwalifikowany, przeszedłem szkolenia i po wszystkim przedłożono mi do podpisania umowę o pracę. Na szkoleniach otrzymałem do wglądu regulamin zakładu oraz regulamin płac. W obu przypadkach były to wydruki komputerowe bez żadnego podpisu dyrektora, prezesa, zarządu lub tym podobnych. Oba regulaminy nie są nigdzie wywieszone, a jedynie indywidualnie można się starać w dziale personalnym o ich udostępnienie. Kiedy jeden z rekrutów poprosił, aby wydać mu oba regulaminy na piśmie do domu, firma odmówiła, twierdząc, że to całkowicie zbyteczne. Czy pracodawca jest zobowiązany do wydania regulaminów zakładowych i regulaminu płac pracownikowi na jego prośbę? Na jakie przepisy prawa trzeba się powołać w takim piśmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Co do regulaminu pracy, to przepisy Kodeksu pracy ograniczają się do stwierdzenia, iż pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy (art. 104 [3] § 2 kp). Żadne przepisy nie regulują natomiast szczegółowo, jak owo "zapoznanie" ma wyglądać. Nie wydaje się, by konieczne było wydawanie pracownikowi kopii regulaminu; warunek "zapoznania" wypełnia samo "udostępnienie do wglądu" (co oczywiście nie wyklucza przyjęcia w danym zakładzie pracy innej formy, w tym i wydawania kopii).

Odnośnie zaś regulaminu wynagradzania, to tu już przepisy wyraźnie stanowią, iż pracodawca ma jedynie obowiązek "na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst i wyjaśnić jego treść” (art. 241[12] § 2 pkt 3, do którego odsyła art. 77[2] § 5 Kp dotyczący regulaminu wynagradzania). Nie nakazują natomiast wydawania kopii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

nickus

13.11.2017 10:41:23

Re: Wydawanie regulaminów zakładowych pracownikom

gówno wyjaśnił


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: