Potrącenie premii a kara upomnienia

Pytanie:

"W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania potrącane są określone kwoty za spóźnienia do pracy. Ostatnio jeden z pracowników spóźnił się dwukrotnie w ciągu jednego tygodnia. Z tego powodu, oprócz potrącenia premii chciałbym udzielić mu kary upomnienia. Czy możliwe jest takie posunięcie? Czy nie będzie to dublowanie kar, które podobno nie jest dozwolone?"

Odpowiedź prawnika: Potrącenie premii a kara upomnienia

Odpowiedzialność porządkową pracowników reguluje art. 108 i nast. kodeksu pracy. Przepisy przewidują 3 rodzaje kar dyscyplinarnych:

a) kara upomnienia

b) kara nagany

c) kara pieniężna

Wymieniony katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że pracodawca nie może stosować kar innego rodzaju. W szczególności potrącenie czy nawet całkowite pozbawienie premii regulaminowej nie może być uznane za karę pieniężną, która zresztą może być wymierzana w ściśle określonych przypadkach. Należą do nich nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (art. 108 § 2 kp). Wysokość kary pieniężnej jest ponadto limitowana przepisami kodeksu pracy. Premia regulaminowa stanowi dodatek o charakterze motywacyjnym do wynagrodzenia. Jej wypłata zależy od nienagannego wykonywania swoich obowiązków. Zasady i wysokość premii ustala się w układzie zbiorowym lub w regulaminie wynagradzania.

Należy się zatem opowiedzieć za dopuszczeniem możliwości jednoczesnego ukarania pracownika zmniejszeniem wysokości premii regulaminowej i nałożeniem kary upomnienia. Przemawiałoby za tym także skreślenie z dniem 29 listopada 2002 r. przepisu art. 113 [1] kp. Zgodnie z jego brzmieniem „Pracownik, wobec którego zastosowano karę przewidzianą w art. 108, nie może być pozbawiony dodatkowo tych uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie uzasadniającym odpowiedzialność porządkową”. Przepisami prawa pracy, o których mowa są układy zbiorowe, porozumienia zbiorowe, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy pracy, statuty, nawet indywidualne umowy o pracę (Romer Maria Teresa Najnowsze wydanie: Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) ss. 1328). Do momentu uchylenia tego przepisu jednoczesne ukaranie np. karą upomnienia i odebranie premii regulaminowej było niedopuszczalne. W chwili obecnej stan prawny dopuszcza jednoczesne wymierzenie tego rodzaju sankcji.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika