e-prawnik.pl Porady prawne

Własność pracowniczej książeczki zdrowia

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony po raz pierwszy w mojej firmie. Jest to jego kolejna praca z tym że wcześniej pracował u innych pracodawców. Chciałabym wiedzieć czyją własnością jest pracownicza książeczka zdrowia i czy po skończonym stosunku pracy mam na żądanie pracownika ją mu wydać, czy nadal przechowywać w aktach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Własność pracowniczej książeczki zdrowia

23.2.2009

Przepisy nie rozstrzygają wprost czyją własność stanowi książeczka  badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z art. 6  ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wykonane badania sanitarno-epidemiologiczne oraz ich wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta, prowadzonej w sposób i w formach określonych przez przepisy rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia. W przedmiotowym rozporządzeniu zostało wskazane, że wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia lekarz wpisuje do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zatem naszym zdaniem należy uznać, że książeczka badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych stanowi formę dokumentacji medycznej pacjenta, a więc stanowi własność pracownika. Informacje potwierdzającą taką interpretację może również znaleźć we wzorze książeczki gdzie wskazane, że „książeczkę zdrowia przechowuje osoba badana". W związku  z powyższym, naszym zdaniem, jeżeli to pracodawca przechowuje książeczkę zdrowia pracownika, powinien mu ją na jego żądanie wydać.   

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ