Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Pytanie:

"W firmie, w której pracuję, od 9 stycznia 2006 odcięta jest woda z sieci miejskiej. Nie ma gdzie umyć rąk w czystej wodzie, brak na terenie zakładu wody zdatnej do picia - wodę na herbatę trzeba donosić z domu w butelce lub kupić sobie mineralną. Dostępna jest jedynie woda z ujęcia powierzchniowego z rzeki, która nie podlega oczyszczeniu ani filtracji. Zakład nie spełnia więc, moim zdaniem, wymagań stawianych w art. 15 oraz art. 94 pkt. 4 Kodeksu pracy. Czy taka sytuacja stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę z art 55 § 1[1] Kodeksu Pracy?"

Odpowiedź prawnika: Ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy

Brak doprowadzenia bieżącej, czystej wody do zakładu pracy stanowi naruszenie przez pracodawcę podstawowego obowiązku, jakim jest zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponieważ brak wody ma charakter ciągły, można uznać, że takie naruszenie ma charakter kwalifikowany, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. W związku z tym pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 ustawy - Kodeks pracy). Termin do złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu wynosi 1 miesiąc od momentu dowiedzenia sie o naruszeniu, co w przypadku naruszenia o charakterze ciągłym biegnie od momentu ustania naruszenia (czyli np. od momentu przywrócenia dostaw wody). Oświadczenie o rozwiązaniu powinno być złożone pracodawcy w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania. Pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracodawcę, przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika