e-prawnik.pl Porady prawne

Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pytanie:

Jaki jest dopuszczalny zakres zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

3.2.2012

Dla oceny, czy zakres przedmiotowy zakazu konkurencji został wystarczająco sprecyzowany, może mieć znaczenie okoliczność, czy sposób określenia zakresu tego zakazu umożliwiał byłemu pracownikowi ustalenie -bez nadmiernego wysiłku i w oparciu o dostępne mu dane -zakresu obowiązków nałożonych na niego klauzulą konkurencyjną.
Należy podkreślić, że precyzyjne określenie zakresu (przedmiotu) zakazu konkurencji jest konieczne, nie można bowiem obarczać pracownika nadmiernymi ograniczeniami co do możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej, stanowiłoby to bowiem ograniczenie wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1 Konstytucji RP) oraz wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP). Regulacje o zakazie konkurencji maja charakter ograniczający prawa gwarantowane konstytucyjnie i ustawowo (art. 10 k.p. -prawo do swobodnego wyboru pracy) a więc nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Pracodawca nie może więc w sposób dowolny określić zakresu zakazu konkurencji. Nie może być to zakres wykraczający poza przedmiot działalności pracodawcy. Zupełny brak określenia zakresu zakazu konkurencji powoduje nieważność umowy o zakazie konkurencji.
W dalszej kolejności należy mieć na uwadze, że zakazana może być nie tylko samodzielna działalność konkurencyjna pracownika, ale także świadczenie pracy na podstawie stosunku pracy lub na innej podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Umowa może więc wprowadzać zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

A.SZEWEROWSKA

26.4.2013 12:14:37

Re: Zakres przedmiotowy zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

BARDZO PROSZĘ O WYCENĘ PORADY PRAWNEJ. ZAWARLIŚMY Z PRACOWNIKIEM UMOWĘ O ZAKAZIE KONKURENCJI ( PO USTANIU STOSUNKU PRACY ). STANDARDOWĄ NA OKRES 2 LAT Z ODSZKODOWANIEM W WYSOKOŚCI 1/4 WYN. BRUTTO MIESIĘCZNIE. W 2012 R. PRACOWNIK PRAWIE CAŁY CZAS PRZEBYWAŁ NA ZWOLNIENIU L4-4. PO POWROCIE WE WRZEŚNIUN OTRZYMAŁ WYPOWIEDZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA. NIE PODJĄŁ ŻADNEJ PRACY, A W CHWILI, OBECNEJ ŻĄDA OD PRACODAWCY WYPŁATY ODSZKODOWANIA W WYSOKOŚCI 1/4 WYNAGRODZENIA OD MOMENTU ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY. BARDZO PROSZE O INFORMACJĘ CZY MAMY JAKĄKOLWIEK MOŻLIWOŚĆ UNIKNIĘCIA PŁACENIA ODSZKODOWANIA LUB ZERWANIA UMOWY.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ