e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie

Pytanie:

Na czym polega obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, o którym mowa w Ustawie o pracownikach samorządowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie

Obowiązkiem pracownika wynikającym z art. 24 Ustawa o pracownikach samorządowych jest wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Nakaz sumiennego i sprawnego działania odnosi się do techniki i organizacji pracy pracownika, która ma być wydajna, a zadania wykonywane na wysokim poziomie. Natomiast zachowanie bezstronności oznacza zakaz kierowania się własnymi poglądami i partykularnymi interesami przy wykonywaniu zadań (T. Szewc, Komentarz do u.p.s., art. 15).

Sprawne wykonywanie zadań oznacza dokładne i bez zwłoki wykonywanie pracy, przestrzeganie ustalonych reguł i procedur postępowania w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu pracy (por. Z. Salwa, Prawo pracy, s. 168 i n.).

Potrzebujesz porady prawnej?