e-prawnik.pl Porady prawne

Kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczyciela akademickiego

Pytanie:

Jakimi kwalifikacjami należy dysponować, aby zostać nauczycielem akademickim?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje do objęcia stanowiska nauczyciela akademickiego

14.1.2012

Art. 108. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym Nauczycielami akademickimi są:
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni;
2) pracownicy dydaktyczni;
3) pracownicy naukowi;
4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.
Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:
1) posiada kwalifikacje określone w ustawie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4;
5) korzysta z pełni praw publicznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ