Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Pytanie:

"Pracodawca chce skierować pracownika na szkolenie (w znacznej mierze finansowane ze środków Unii Europejskiej). Pracownik w znaczący sposób podwyższy swoje kwalifikacje. Czy umowa zawarta z pracownikiem może przewidywać odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika? Chodzi o umowę dotyczącą wysłania na szkolenie."

Odpowiedź prawnika: Umowa lojalnościowa a szkolenie pracownika

Treść umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych została uregulowana w sposób ścisły w unormowaniu art. 103 z ind. 1 – 103 z ind. 6 Kodeksu pracy, dalej k.p. Zasadą jest, że strony stosunku pracy nie mogą w sposób odmienny uregulować wzajemnych praw i obowiązków w tego typu umowie z naruszeniem gwarancji pracowniczych, wskazanych w komentowanych regulacjach. Zgodnie bowiem z 103 z ind. 4 § 2 k.p.:

§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 18 § 1 k.p. Postanowienia mniej korzystne dla pracownika będą niewiążące, przy ważności pozostałych uregulowań umownych.

W zakresie odszkodowania dla pracodawcy, o którym mowa w pytaniu, możliwe jest jedynie skorzystanie z treści art. 103 z ind. 5 k.p., zgodnie z którym:

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,

3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Nie ma innej możliwości uzyskania rekompensaty od pracownika w przedmiotowej kwestii. 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika