Czas trwania stosunku pracy

Pytanie:

"Na jaki okres zawiera się umowę o pracę?"

Odpowiedź prawnika: Czas trwania stosunku pracy

Zgodnie z ogólną zasadą umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności, natomiast stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono -w dniu zawarcia umowy (art. 25 § 1 i art. 26 Kodeksu pracy). Umowa taka winna być sporządzona na piśmie.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika