e-prawnik.pl Porady prawne

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywania zawodu przez pracownika

Pytanie:

W jakich sytuacjach utrata uprawnień przez pracownika do wykonywania zawodu może stanowić podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę z powodu utraty uprawnień do wykonywania zawodu przez pracownika

Należy rozważyć pojęcie „utraty uprawnień potrzebnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”, które stanowi podstawę do rozwiązania niezwłocznego umowy o pracę, jeśli jest zawiniona.

Mianowicie chodzi tu o sytuację utraty tych uprawnień, które są niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku wymagającym specjalnych kwalifikacji zawodowych, np. kierowcy samochodowego, lekarza, radcy prawnego, gdzie w literaturze podnosi się, iż „podstawą rozwiązania umowy o pracę w przedstawionych sytuacjach jest prawomocne orzeczenie sądu lub decyzja właściwego organu, pozbawiająca pracownika prawa do wykonywania określonego zawodu. Nie jest równoznaczne z zawinioną utratą uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na określonym stanowisku ujawnienie braku kwalifikacji zawodowych pracownika do wykonywania określonej pracy (np. brak dyplomu wymaganego od pracownika)”.

Potrzebujesz porady prawnej?