Skutki ograniczenia liczby godzin w szkole

Pytanie:

Co grozi nauczycielowi mianowanemu, jeżeli w nowym roku szkolnym zmniejsza się liczba godzin lekcyjnych w szkole?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przywołując ustawę Karta Nauczyciela:

 

Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

 

Zgodnie z powyższym, w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce, dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy, przenosi go (na wniosek) w stan nieczynny lub - za zgodą nauczyciela - dokonuje ograniczenia jego zatrudnienia w trybie z art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY