Prawo do renty a niewykorzystany urlop

Pytanie:

"Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego - 12 miesięcy (stosunek pracy - rozwiązany) pracownik w dalszym ciągu nie jest zdolny do pracy. Czy może ubiegać się o rentę inwalidzką i przez kogo (sam czy przez ostatni zakład pracy)? Za ile dni przysługuje pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2003 rok w przypadku rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 & 1 pkt 1 KP z dniem 01.04.2003 (pracownik z prawem do pełnego urlopu). "

Odpowiedź prawnika: Prawo do renty a niewykorzystany urlop

Pracownikowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie ma więc znaczenia w tym wypadku fakt, iż rozwiązanie stosunku prcy nastąpiło w trybie art. 53 par. 1 kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę). Rozumiemy, iż pojęcie "prawo do pełnego urlopu" oznacza najwyższy wymiar urlopu wypoczynkowego należnego pracownikowi przewidzianego przez kodeks pracy, czyli 26 dni. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy się pracownikowi za tyle dni, ile pracownikowi przysługiwałoby dni urlopu do dnia 1 kwietnia. Urlop jest to prawo nabywane corocznie, dla każdego roku kalendarzowego, toteż pracownikowi należałoby się 3/12 wymiaru przysługującego urlopu (urlop za 3 miesiące), czyli 1/4 z 26 przysługujących dni. Za tyle też dni pracownikowi przysługiwać będzie ekwiwalent. Jeżeli chodzi o rentę z tytułu niezdolności do pracy, to na początku trzeba spełnić warunki wstępne, tzn. - między innymi - ubezpieczony jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. W zależności od tego, czy niezdolność do pracy ma charakter trwały, czy też czasowy, ubezpieczony może ubiegać się o rentę stałą bądź okresową. Decyzje w sprawach rent podejmują organy rentowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, jednak postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika składek (czyli pracodawcy).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Młoda kadrowa 2017-08-14 10:08:25

    Dzień dobry, miałabym pytanie ponieważ mam dylemat odnośnie rozwiązania następującego problemu: pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim podczas którego doznała urazu w wyniku którego znalazła się w szpitalu. Bezpośrednio po okresie zasiłku rodzicielskiego zostało jej przyznane półroczne świadczenie rehabilitacyjne, które następnie przedłużono o kolejne pół roku. Niniejsze świadczenie będzie wypłacane do końca grudnia b.r. Istnieją uzasadnione obawy, że pracownica po upływie okresu świadczenia rehabilitacyjnego nie będzie zdolna do powrotu do pracy i będzie starała się o rentę. I tu moje wątpliwości. W wyniku zaistniałych wydarzeń pracownica nie mogła wykorzystać zaległego urlopu wypoczynkowego, którego uzbierało się notabene ok. 80 dni. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji? Czy istnieje możliwość wysłania pracownicy na zaległy urlop wypoczynkowy i czy po jego wykorzystaniu (ok. 4 m-cach) pracownica mogłaby starać się o rentę, czy takie działanie jest niedopuszczalne? W przypadku urlopu zachodzi także wątpliwość czy mogę wysłać na niego pracownice, która nie ma aktualnych badań lekarskich (ciąża, u. macierzyński, z. rehabilitacyjny)? Zaznaczam, że zależy nam na jak najbardziej korzystnym rozwiązaniu tej sprawy, gdyż nie chcemy zwalniać ww. pracownicy i liczymy na jej powrót do pracy po okresie niezdolności do pracy. Czy w przypadku przyznania renty będziemy musieli rozwiązać stosunek pracy z pracownicą? Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam jeśli moje pytania są oczywiste, ale jestem początkującym pracownikiem i staram się wdrożyć w sprawy kadrowe.

  • aga42 2012-07-02 20:42:42

    do 22 czerwca byłam zarejestrowana w zakładzie pracy jednocześnie byłam na świadczeniu rehabilitacyjnym związanym z wypadkiem przy pracy.od 22 czerwca dostałam ręntę tymczasową na 2 lata,pytanie;czy szefowa ma obowiązek zapłacić mi za ten rok za nie wykorzystany urlop,gdy rozwiązuje ze mną umowę?bardzo proszę o odpowiedź.

  • Alicja Trzeciecka 2010-04-06 10:42:41

    Pracownicy przyznano rentę z dniem 04.03.2010r. Ma niewykorzystany urlop za 2009. Co z bieżącym urlopem za 2010 r. Czy proporcjonany za trzy miesiące cz za cały 2010 r.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika