Renta rodzinna dla rozwiedzionej wdowy

Pytanie:

"Małżonka/ek rozwiedziona/y lub wdowa/wdowiec, która/y do dnia śmierci męża/żony nie pozostawał/a z nim/nią we wspólności małżeńskiej ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, miał/a w dniu śmierci męża/żony prawo do alimentów z jego/jej strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Czy dotyczy to sytuacji,gdy alimenty orzeczone były na 5 lat (w wyniku rozwodu bez orzekania winy), czy też renta rodzinna zostanie zawieszona/zabrana/wstrzymana z upływem tych 5 lat?"

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna dla rozwiedzionej wdowy

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek koniecznych dla uzyskania tego świadczenia i tylko przez okres kiedy osoba uprawniona spełnia te przesłanki. Jedną z przesłanek koniecznych dla uzyskania prawa do renty rodzinnej przez wdowę jest prawo do alimentów od zmarłego męża. Prawo do renty przysługuje tak długo, jak długo rozwiedziona wdowa ma prawo do alimentów po zmarłym mężu. Jeśli alimenty te orzeczone zostały na okres 5 lat, renta rodzinna przysługiwała będzie wdowie przez taki czas, jaki trwałby obowiązek alimentacyjny po stronie męża gdyby żył. Po tym okresie prawo do świadczeń rentowych z tytułu renty rodzinnej wygaśnie i wypłata świadczeń rentowych zostanie wstrzymana.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika