Renta rodzinna dla rozwiedzionej wdowy

Pytanie:

Małżonka/ek rozwiedziona/y lub wdowa/wdowiec, która/y do dnia śmierci męża/żony nie pozostawał/a z nim/nią we wspólności małżeńskiej ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, miał/a w dniu śmierci męża/żony prawo do alimentów z jego/jej strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. Czy dotyczy to sytuacji,gdy alimenty orzeczone były na 5 lat (w wyniku rozwodu bez orzekania winy), czy też renta rodzinna zostanie zawieszona/zabrana/wstrzymana z upływem tych 5 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych renta rodzinna przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek koniecznych dla uzyskania tego świadczenia i tylko przez okres kiedy osoba uprawniona spełnia te przesłanki. Jedną z przesłanek koniecznych dla uzyskania prawa do renty rodzinnej przez wdowę jest prawo do alimentów od zmarłego męża. Prawo do renty przysługuje tak długo, jak długo rozwiedziona wdowa ma prawo do alimentów po zmarłym mężu. Jeśli alimenty te orzeczone zostały na okres 5 lat, renta rodzinna przysługiwała będzie wdowie przez taki czas, jaki trwałby obowiązek alimentacyjny po stronie męża gdyby żył. Po tym okresie prawo do świadczeń rentowych z tytułu renty rodzinnej wygaśnie i wypłata świadczeń rentowych zostanie wstrzymana.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 27.5.2017

  Dla kogo renta rodzinna?

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 21.1.2005

  Powstanie i ustanie prawa do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje 6 rodzajów świadczeń wypłacanych z FUS. Są to: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, (...)

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.