Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Pytanie:

"Mam 20 lat, studiuję i otrzymuję rentę rodzinną z ZUS po zmarłym ojcu. Moja matka chce przepisać na mnie małe gospodarstwo rolne wraz zabudowaniami (około 2ha). Czy jeżeli to zrobi stracę prawo do renty rodzinnej? "

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna a posiadanie gospodarstwa rolnego

Zgodnie z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby. Ustęp 2 wskazanego artykułu definiuje pojęcie „działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego”, stanowiąc, że pod tym pojęciem należy rozumieć, zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą. Z kolei ust. 4 cytowanego artykułu stanowi, że regulacje dotyczące zmniejszania i zawieszania świadczenia rentowego, stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

W opisywanym przypadku, zachodzi potrzeba rozważenia, czy osoba, która otrzyma gospodarstwo rolne o pow. 2 ha jest osobą: „niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu”, w związku z faktem, że osoba posiadająca takie gospodarstwo rolne może być objęta ubezpieczeniem obowiązkowym KRUS. Naszym zdaniem, osoba, która otrzymała gospodarstwo rolne, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS, nie jest osobą, o której mowa w ust. 4. Po pierwsze, nie można tej osoby uznać za niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS, dlatego, że prowadzi działalność rolniczą i podlega ubezpieczeniu w KRUS. Osoba prowadząca tylko działalność rolniczą nie podlega bowiem ubezpieczeniom w ZUS (oczywiście, zakładamy, że dana osoba nie wykonuje żadnej działalności podlegającej ubezpieczeniu). Po drugie, z tego powodu, że ustawa sama definiuje pojęcie podlegania obowiązkowi społecznego, a więc wyrażenie „podleganie obowiązku z tego tytułu” należy interpretować zgodnie z tą definicja, a więc bez uwzględnienia działalności rolniczej. Z wyżej wymienionych powodów, naszym zdaniem, nabycie gospodarstwa rolnego przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej z ZUS nie będzie wpływać na zmniejszenie, bądź zawieszenie tego świadczenia. Szersze informacje na temat zawieszenia bądź zmniejszenia renty znajdują się w artykule Kiedy może zostać zmniejszona Twoja emerytura lub renta (zmniejszenie świadczenia)?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • zenia 2018-05-16 17:28:32

    może przepisać albo wydzierżawić na 10 lat ze zmianami w kastracie oczywiście dzierżawa tylko niespokrewnianemu jeśli tego nie zrobi rentę będzie miała zmniejszoną miej więcej o połowę

  • rafal2917 2012-03-29 22:38:21

    Mój brat ma rente po tacie do września. Mama posiada małe gospodarstwo rolne i we wrześniu chce przejść na rente. Czy mama nadal może prowadzić gospodarstwo? Czy powinna to przepisać na któreś z dzieci?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika