Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Pytanie:

"Jaki jest sposób obliczania renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową?"

Odpowiedź prawnika: Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Wysokość renty z tytułu choroby zawodowej liczona jest w następujący sposób art 62 u.e.r.:
24% kwoty bazowej, (Do końca lutego 2012 roku kwota bazowa wynosi 2822,66 zł. Kwota bazowa jest ustalana corocznie. Nowa kwota bazowa obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.)
po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych - z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych - z uwzględnieniem pełnych miesięcy,
po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat, tzw. staż hipotetyczny.
Renta z tytułu niezdolności do pracy i renta szkoleniowa spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową nie mogą być niższe niż:
 60 % podstawy wymiaru renty - dla osoby częściowo niezdolnej do pracy,
 80% podstawy wymiaru renty - dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
100% podstawy wymiaru renty - dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej.
W celu ustalenia podstawy wymiaru renty przeprowadza się następujące wyliczenia, zgodnie art 15 u.e.r.:
4. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty:
  1)   oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w ust. 3, w okresie każdego roku z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych;
  2)   oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu;
  3)   oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty, oraz
4)   mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową
Wskaźnik wysokości podstawy wyrażany jest w procentach i w tym przypadku może być wyższy niż 250%. Iloczyn wskaźnika i kwoty bazowej ogłaszanej w komunikacie Prezesa GUS to podstawa wymiaru renty. Następnie podstawę wymiaru renty mnoży się: [ilość lat okresów składkowych]x[1,3%]x[podstawa wymiaru renty], analogicznie przy okresach nieskładkowych.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • jacek 2014-10-21 11:26:07

    pobieram juz rente z tytulu choroby zawodowej od paru lat i teraz niedawno bedac w szpitalu po zabiegu i badaniach jakie przeszlem wezwal mnie lekarz i oswiadczyl mi ze ja prawdopodobnie mam pylice pluc i fatycznie zrobiono mi tomografie komputerowa i choroba zostala potwierdzona o co pwinienem sie starac co mi sie nalezy .dodaje ze wczesniej pracowalem przez 25 lat na kopalni z czego ostatnie 15lat jako kombajnista .Czy jsli stwierdzono u mnie druga chorobe zawodowa moge sie starac o jakies zadoscuczynienie.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika