Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

Pytanie:

W latach 1994-1998 z przerwami przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych. W latach 1999-2002 byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. W 2002 r. uległem wypadkowi. Od 01.01.2003 r. jestem na zasiłku okresowym z pomocy społecznej. Czy okres, kiedy byłem osobą bezrobotną poszukującą pracy, traktowany jest jako okres nieskładkowy przy ubieganiu się o rentę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001) okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że do okresów składkowych zaliczane będą tylko te okresy, za które wypłacono zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast okres, kiedy był Pan zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy bez prawa do zasiłku, nie może być potraktowany ani jako okres składkowy, ani jako okres nieskładkowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: