Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

Pytanie:

"W latach 1994-1998 z przerwami przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych. W latach 1999-2002 byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy. W 2002 r. uległem wypadkowi. Od 01.01.2003 r. jestem na zasiłku okresowym z pomocy społecznej. Czy okres, kiedy byłem osobą bezrobotną poszukującą pracy, traktowany jest jako okres nieskładkowy przy ubieganiu się o rentę?"

Odpowiedź prawnika: Bezrobocie a okres składkowy lub nieskładkowy

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001) okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że do okresów składkowych zaliczane będą tylko te okresy, za które wypłacono zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast okres, kiedy był Pan zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy bez prawa do zasiłku, nie może być potraktowany ani jako okres składkowy, ani jako okres nieskładkowy.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Barbara 2021-07-10 08:17:13

    A okres prac społecznie użytecznych jest zaliczany do stażu pracy


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika