Ubezpieczenia społeczne: Pozostałe - Porady prawne

Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali

Czy posiadacz kamienicy, z której czerpie dochody i płaci podatki na zasadach ogólnych MUSI zarejestrować działalność gospodarcza i ubezpieczyć się w ZUS? Czy rolnik posiadający taka kamienice (...)

Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy

Pracownik w czasie pracy miał wypadek drogowy (wymusił pierwszeństwo) był trzeźwy. W wyniku tego wypadku zostali ranni kierowca i dwaj pracownicy jadący w tym samochodzie. Drugiemu uczestnikowi wypadku (...)

Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

Co należy rozumieć pod pojęciem: "pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym" (wg ustawy o ubezpieczeniach społecznych)?

Świadczenia z ZUS w razie śmierci

Mieszkałam z babcią do chwili sprzedaży mojego mieszkania, gdzie byłyśmy zameldowane. Następnie babcia zamieszkała w domu opieki i po czterech miesiącach zmarła. Prowadzę własna działalność (...)

Termin wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego

Piotr Pracownik z dniem 28.11.15 r. wyczerpał okres zasiłkowy. 20.11.15 r. miał komisję lekarską w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, na której otrzymał decyzję o przyznaniu (...)

Wypadek przy pracy świadczonej w umowie zlecenie

Pracuję na umowie zlecenie w firmie zajmującej się profesjonalnie sprzątaniem, ochroną itp. Będąc de facto pracownikiem tej firmy, sprzątałem w T. Podczas wykonywania swoich obowiązków, poślizgnąłem (...)

Świadczenia przedemerytalne dla likwidatora firmy.

Przez wiele lat prowadziłem firmę. Obecnie jestem na etapie jej likwidacji, już został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie firmy. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Jak odzyskać niesłusznie pobraną składkę zdrowotną?

Chciałbym odzyskać od NFZ niesłusznie pobraną składkę zdrowotną. Rzecz jasna odwołanie już złożyłem, ale opieszałość NFZ nie zna granic. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Jak przyśpieszyć (...)

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

25 stycznia 2015 r. minęło 6 miesięcy jak przebywałem na zwolnieniu lekarskim z tytułu zniszczonego stawu skokowego. Lekarz prowadzący wydał zaświadczenie, iż w obecnym stanie nie rokuję nadziei (...)

Choroba zawodowa a zadośćuczynienie

U pracownika stwierdzono chorobę zawodową - przewlekłą chorobę układu nerwowego wywołaną sposobem wykonywania pracy pod postacią zespołu cieśni w obrębie nadgarstka. Czy pracownik może domagać (...)

Świadczenie emerytalno-rentowe w trybie szczególnym

Czy jest możliwe przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego, pomimo braku spełnienia przesłanek ustawowych?

Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

Podczas kontroli ZUS Pani inspektor nakazała mi złożyć wyjaśnienia w danej sprawie w formie pisemnej. Ja zaoferowałem Pani Inspektor wyjaśnienia w formie ustnej do protokołu. Czy płatnik musi (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Jakie są przesłanki uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego?

Jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy

W jakich przypadkach przysługuje jednorazowe odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy?

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Jakie świadczenia przysługują z tytułu wypadku przy pracy?

Pracownik w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Kto jest pracownikiem w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Finansowanie składki na ubezpieczenie rentowe i chorobowe

Czy składkę na ubezpieczenie rentowe i chorobowe finansuje pracodawca?

Członek zarządu - składki ZUS

Jak jako członek zarządu spółki z o.o. mogę uchylić się od płacenia zaległości składek na rzecz ZUS?

ściągnięcie zaległości z tytuły składek od członków zarządu spółki z o.o.

Czy zus może domagać się ściągnięcia zaległości z tytuły składek od członków zarządu spółki z o.o.?

Opieka nad dzieckiem babci

Moja córka lat 30 urodzi w sierpniu dziecko. Ja jako jej mama i przyszła babcia jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Mam 51 lat, gdybym podjęła się opieki nad wychowaniem dziecka zamiast żłobka, (...)

Konsekwencje braku zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne

Jakie konsekwencje mogą spotkać osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która nie zapłaciła składek na ubezpieczenie społeczne?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Boję się, że Zakład Ubezpieczeń społecznych nałoży na mnie opłatę dodatkową za niezapłacenie składki na ubezpieczenie społeczne. Czy od takiej decyzji przysługuje odwołanie?

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoś

Mężczyzna w wypadku przy pracy doznał szereg obrażeń w wyniku oparzenia. Ponad 60 % powierzchni ciała zostało oparzone . Przeżył. Niestety ma problemy z chodzeniem w wyniku przykurczy i przerwanych (...)

Przedawnienie należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne

Po jakim terminie ulegają przedawnieniu należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne?

Umorzenie przedsiębiorcy należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne

Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może umorzyć przedsiębiorcy należność z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne?

Rozłożenie na raty zaległych skałdek na ubezpieczenie społeczne

Jestem przedsiębiorcom i zalegam z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne. Chciałbym, aby ZUS rozłożył tą należność na raty. Na jakich zasadach się to odbywa?

Zgłoszenie do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Gdzie i jakie informacje należy podać, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia w KRUS?

Przesłanki uczestnictwa w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jakie przesłanki należy spełnić aby podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne

Jakie warunki musi spełnić płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, by możliwe było rozłożenie jego zaległości na raty?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika