e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

Pytanie:

ZUS przysłał do mego zakładu pracy wniosek o udostępnienie moich danych ze zbioru danych osobowych. Chciałem zobaczyć to pismo, jakie było wskazanie do udostępnienia moich danych. Odmówiono mi pokazania pisma twierdząc, że jest to pismo do administracji, a nie do mnie. Domyślam się, że chodzi o długi mojej byłej współmałżonki wobec ZUS. Czy mam prawo wglądu do pisma dotyczącego mojej osoby, a nie zaadresowanego bezpośrednio do mnie, tylko do mojego zakładu pracy? Czy zakład pracy powinien mnie poinformować o takim piśmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

1.11.2007

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo żądać udzielania informacji przez płatnika składek na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Pracodawca będący płatnikiem składem ma obowiązek udzielić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych tych informacji i nie jest konieczne informowanie pracownika o udzieleniu takiej informacji ani uzyskiwanie jego zgody. Informacje są udzielane na wniosek uprawnionego inspektora kontroli ZUS-u. Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy płatnik ma obowiązek udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli.

Skoro pismo nie jest adresowane do Pana, pracodawca nie ma obowiązku informować Pana o przeprowadzaniu tej kontroli oraz o wniosku ZUS-u o udzielenie informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę, a dotyczącej pracownika. Żaden przepis go do tego nie zobowiązuje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

dd

12.10.2010 12:25:52

Re: Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

Niestety nie zgadzam się z tą opinią. Pracodawca jest administratorem danych osobych pracownika, w związku z tym pracownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji, komu te informacje zostały przekazane. Ponadto, dostep do danych na swój temat jest podstawowym uprawnieniem osoby, której dane dotyczą i wynika z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ