Dzierżawa nieruchomości a status bezrobotnego

Pytanie:

"Aby uzyskać status bezrobotnego, nie można być posiadaczem więcej niż 2 ha przeliczeniowych gruntu rolnego. Czy dotyczy to hektarów posiadanych aktem własności, czy także ziemi dzierżawionej?"

Odpowiedź prawnika: Dzierżawa nieruchomości a status bezrobotnego

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu precyzyjnie określa przesłanki niezbędne do tego, by uzyskać status bezrobotnego. Pośród nich jest wymóg, by osoba taka nie była właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Regulacja ta przesądza, iż wskazane powyżej ograniczenie dotyczy zarówno nieruchomości stanowiących własność, jak i nieruchomości dzierżawionych (gdyż nieruchomości dzierżawione znajdują się w posiadaniu dzierżawcy).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • skorpion 2018-09-24 05:00:26

    czy dostane zasilek dla bezrobotnyh iak oddam pole w dzierrzawe sosiadowi i spiszemy umowe o dzierrzawe


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika