Właściwość miejscowa terenowej jednostki ZUS

Pytanie:

"1.Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej. Zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych indywidualnie, zatem sama opłaca składki na ubezpieczenie i w konsekwencji składa indywidualną deklarację DRA. Oznacza to, że jest sama dla siebie płatnikiem składek. 2. Osoba fizyczna prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce prowadzenia działalności. Czy właściwą miejscowo jednostką ZUS dla wskazanego wyżej przedsiębiorcy/ubezpieczonego będzie jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania jako ubezpieczonego czy może jednostka właściwa dla spółki komandytowej, jako właściwa dla miejsca prowadzenia działalności? (pkt1) Jak wygląda sprawa właściwej jednostki ZUS w przypadku przedsiębiorcy samodzielnie wykonującego działalność gospodarczą? (pkt 2)"

Odpowiedź prawnika: Właściwość miejscowa terenowej jednostki ZUS

Zgodnie z art. 123 Ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych: W sprawach uregulowanych ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. W związku z tym, że ustawa nie określa właściwości miejscowej terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kpa.

Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 3) kpa: Właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się: w innych sprawach - według miejsca zamieszkania (siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju - według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby) lub pobytu - według miejsca ostatniego ich zamieszkania (siedziby) lub pobytu w kraju.

Zatem właściwość miejscową terenowej jednostki organizacyjnej ZUS należy określić dla płatnika składek. Jeżeli płatnikiem składek jest osoba fizyczna to decydować będzie miejsce zamieszkania tej osoby. Podobnie będzie w przypadku gdy płatnikiem składek jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli płatnikiem składek będzie spółka to decydujące znaczenie będzie miała siedziba spółki.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika