Ubezpieczenia społeczne: Składki - Porady prawne

Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Ja pracuję na umowę o pracę w firmie wiec jestem ubezpieczony w ZUS, natomiast żona jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik (żona nie ma umowy o prace i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (...)

Czy pracownik może żądać od pracodawcy zaświadczenia o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne?

Czy pracownik ma prawo żądać od pracodawcy zaświadczenia informującego o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne? Czy pracodawca może odmówić wystawienia takiego zaświadczenia?

Składka na FEP za kierowców

Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu (...)

Składki do FP i FGŚP od zatrudnionego u rolnika

Osoba prowadząca działy specjalne produkcji rolnej zatrudnia pracowników. Czy od zatrudnionych pracowników w gospodarstwie rolnym lub w działach specjalnych produkcji rolnej należne są składka (...)

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu?

Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS

W jakim terminie przedawniają się niezapłacone składki na ZUS?

Obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Czy spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne po zmarłym przedsiębiorcy?

Ustanie ubezpieczenia w KRUS

Jakie są przesłanki ustania ubezpieczenia w ramach KRUS?

Potrącenie należności wobec ZUS z wynagrodzenia

Czy z wynagrodzenia za pracę mogą być potrącane zaległe należności względem ZUS?

Zwrot nienależnie opłaconych składek KRUS

W jaki sposób mogę uzyskać zwrot pieniędzy z nienależnie opłaconych składek KRUS?

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Czy umowa zlecenia studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia podlega obowiązkowi zapłaty składek do ZUS-u po uprzednim naliczeniu składki emerytalnej i rentowej?

Przedawnienie roszczenia o składki ZUS

Czy w ubezpieczeniu społecznym niezapłacenie składki ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega przedawnieniu po 5 latach tak jak innych zobowiązań podatkowych? Czy ZUS może rościć (...)

Podstawa wymiaru składki na urlopie wychowawczym

Pracownik przebywa na urlopie wychowawczym w sierpniu. W jaki sposób powinna być przeliczona podstawa do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Czy powinno się dzielić (...)

Właściwość miejscowa terenowej jednostki ZUS

1.Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej. Zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych indywidualnie, zatem sama opłaca składki na ubezpieczenie i w konsekwencji (...)

Pracownik jako płatnik składek na FGŚP

Osoba zatrudniona przez firmę zagraniczną przejęła funkcję płatnika składek. Zatem odprowadza składki ZUS za zagranicznego pracodawcę. Czy pracodawca zagraniczny zobowiązany jest opłacać składki (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika