Obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Pytanie:

"Czy spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne po zmarłym przedsiębiorcy?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych

Do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Art. 100 ordynacji podatkowej, który znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed ZUS dotyczy odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe zmarłego:

Organy podatkowe właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku.

W celu uzyskania takiej decyzji ZUS występuje o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym.

Spadek przypadający po zmarłym może być przyjęty (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi lub bez takiego ograniczenia) albo odrzucony. W myśl przepisów kodeksu cywilnego:

Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika