Ubezpieczenie dla konkubiny

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia i czy mogę ją zgłosić do ZUS jako osobę korzystająca z mojego ubezpieczenia, aby mogła otrzymać legitymację ubezpieczeniową? Czy muszę odprowadzać za nią jakieś składki i jak to wygląda od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie dla konkubiny

Jak zakładamy pytanie dotyczy głównie ubezpieczenia zdrowotnego, odpowiedź obejmie również kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym.

Przede wszystkim Pana konkubina może ubezpieczyć się dobrowolnie. Informacje na ten temat zawiera artykuł Czy mogę dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ?

Jeśli konkubina nie wykonuje żadnej pracy, to tytułem obowiązkowego ubezpieczenia może być np. pobieranie świadczenia socjalnego na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. h). Jeśli tego tytułu nie ma, innym tytułem może być zarejestrowanie konkubiny jako bezrobotnej. Konkubina nie może być natomiast uznana za osobę współpracującą przy prowadzeniu przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Objęcie konkubiny Pana ubezpieczeniem zdrowotnym jako członka rodziny nie jest niestety możliwe. Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do członków rodziny ubezpieczonego zalicza się:

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,  
  2. małżonka,  
  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Z opisu sytuacji nie wynika, by możliwe było rozważenie innych tytułów ubezpieczenia zdrowotnego. Podsumowując, jeśli więc konkubina nie jest zarejestrowana jako bezrobotna ani nie pobiera zasiłku socjalnego, pozostaje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Co do ubezpieczenia społecznego, to również z przedstawionej sytuacji nie wynika, byśmy mieli do czynienia z istnieniem tytułu do tego ubezpieczenia. W związku z czym pana konkubina nie będzie objęta ubezpieczeniem społecznym i Pan ani Pana partnerka nie mają obowiązku płacenia składek. Oczywiście w obu przypadkach możliwe jest zatrudnienie przez Pana konkubiny jako pracownika czy zleceniobiorcy, co stanowiłoby zarówno tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego jak i społecznego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika