e-prawnik.pl Porady prawne

Świadczenia porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

  Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może osiągać dodatkowy przychód?

  Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód
 • Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

  Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej (...)

  Renta socjalna a możliwość zatrudnienia
 • Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia

  Jakim dokument poświadcza poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia?

  Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia
 • Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

  Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia?

  Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

  Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?

  Ubezpieczenie zdrowotne dziecka
 • Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

  Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

  Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

  Którzy członkowie rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu mają z tego tytułu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

  Znajoma mi osoba wymaga pobytu w szpitalu dla wyleczenia infekcji powodującej chroniczny ból. Z punktu widzenia szpitala jest ono nieopłacalne, ponieważ jest stosunkowo długie i nie wiąże się z (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne
 • Wypadek w drodze do pracy

  Uległem wypadkowi w drodze do pracy. Czy można oceniać tę sytuację jako wypadek przy pracy?

  Wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek przy pracy

  Uległem wypadkowi w pracy. Obecnie nie mogę pracować, ponieważ jestem na rehabilitacji trzeci miesiąc. Czy mogę domagać się jednorazowego świadczenia odszkodowawczego?

  Odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

  Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę (...)

  Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?
 • Potrącenia komornicze z zasiłku

  Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod uwagę przez pracodawcę kwoty (...)

  Potrącenia komornicze z zasiłku
 • System refundacji leków i marże aptekarzy

  Jakie przepisy w Polsce regulują system refundacji leków? Kto otrzymuje refundację: producent, hurtownia czy apteka? Jakie przepisy regulują wysokość marż leków refundowanych sprzedawanych w aptece?

  System refundacji leków i marże aptekarzy
 • Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

  Jestem z zawodu nauczycielką obecnie na wcześniejszej emeryturze. Chciałabym zorganizować bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla niezamożnej młodzieży, finansowane (...)

  Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne
 • Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). (...)

  Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

  Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy dowiedziałem (...)

  Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS
 • Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...)

  Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego
 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

  Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

  Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy
 • Renta chorobowa dla rolinka

  Jesteśmy z mężem właścicielami gospodarstwa rolnego, mój mąż pobiera rentę chorobową, którą ma przyznaną na stałe, wkrótce ja otrzymam rentę chorobową na czas określony. Czy będziemy (...)

  Renta chorobowa dla rolinka
 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

  Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
 • Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

  Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny. (...)

  Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne
 • Urlop macierzyński dla ojca

  Żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie rezygnuje z ostatnich 6 tygodni, abym mógł przejąć urlop macierzyński nad dzieckiem. Mam firmę jako osoba fizyczna i zatrudniam 2 osoby oraz osobę (...)

  Urlop macierzyński dla ojca
 • Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy

  Pani X obecnie pracuje do dnia 23 stycznia br. Ponownie ma podjąć pracę 2 lutego br. Czy w momencie ustania zatrudnienia ustaje również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy w tym wypadku powinna (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy
 • EKUZ w Polsce

  Jestem obywatelem RP posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (...)

  EKUZ w Polsce
 • Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym

  Osadzona obywatelka Rumuni urodziła dziecko w polskim szpitalu więziennym, noworodek nie ma statusu osadzonego z powodu powikłań zdrowotnych poddany został leczeniu szpitalnemu w poza więziennym (...)

  Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym
 • Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

  Jestem od sierpnia na zwolnieniu lekarskim, 3 marca kończy mi się okres 182 dni. ZUS wezwał mnie na komisję lekarską 5 dni przed zakończeniem okresu 182 dni, choć zwolnienie zostało już wystawione (...)

  Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne
 • Zapłata za pobyt w szpitalu

  Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

  Zapłata za pobyt w szpitalu
 • Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

  Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień (...)

  Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS
 • Świadczenie chorobowe

  Pracownik został zatrudniony 2 stycznia 2008 roku. Od dnia 30 stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie ma zwolnienie do dnia 3 marca 2008 roku. Kto i w jakiej wysokości pokrywa koszty chorobowego? (...)

  Świadczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie dla konkubiny

  Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia (...)

  Ubezpieczenie dla konkubiny
 • Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

  Mąż nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy, nie pracuje i nie jest osobą w żaden sposób ubezpieczoną. Czy taka osoba może być ubezpieczona zdrowotnie ze składki żony, (...)

  Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny
 • Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne

  Moja znajoma od paru ładnych lat żyje w konkubinacie. Mają wspólnie dziecko. On ma ubezpieczenie zdrowotne. Ona była zarejestrowana w Urzędzie dla bezrobotnych, stąd też miała ubezpieczenie. Jednak (...)

  Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne
 • Urlop wychowawczy w czasie niezdolności do pracy

  Po urlopie macierzyńskim wykorzystuję urlop wypoczynkowy za 2007 rok. Po jego zakończeniu chcę przejść na urlop wychowawczy do czasu kiedy na moje miejsce zostali zatrudnieni inni pracownicy (ustalenie (...)

  Urlop wychowawczy w czasie niezdolności do pracy
 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia wyniósł 1100 zł i szpital (...)

  Umorzenie kosztów leczenia
 • Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń

  Mam 6 - letnie dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności. Na dziecko pobieram zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia, który mam przyznany (...)

  Podjęcie zatrudnienia a pobieranie świadczeń
 • Urlop chorobowy a upadłość pracodawcy

  Jestem na zwolnieniu lekarskim obecnie już dostaję zasiłek chorobowy z ZUS-u . Z tego co wiem większość osób z firmy się zwolniła gdyż firma ma problemy finansowe, został mały okrojony zespół. (...)

  Urlop chorobowy a upadłość pracodawcy
 • Orzeczenie o niezdolności do pracy

  Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Ministra Polityki (...)

  Orzeczenie o niezdolności do pracy
 • Prawo do zasiłku chorobowego - umowa zlecenie

  Z dniem 31 stycznia została ze mną rozwiązana umowa o pracę (czas nieokreślony), od 3 lutego z tą samą firmą mam podpisaną umowę zlecenie na świadczenie usług. Do tej pory opłacałem obowiązkowe (...)

  Prawo do zasiłku chorobowego - umowa zlecenie
 • Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych

  W Polsce pracowałem na pełnym etacie od grudnia 2000 r. do września 2005 r. Następnie wyjechałem do Irlandii i podjąłem tam zatrudnienie zachowując ciągłość pracy. Pracuje tam do dziś. Jest (...)

  Uprawnienie do świadczeń zdrowotnych
 • Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

  Pracownik miał podpisana umowę o prace do 15 marca. Dopiero za kilkanaście dni podpisze umowę z innym pracodawcą. Jest zrozumiałe, że przez ten czas nie będzie się rejestrował na kilka dni na (...)

  Ustanie ubezpieczenia a wyrejestrowanie z ZUS

1

2