Ubezpieczenia zdrowotne: Świadczenia - Porady prawne

Świadczenie przedemerytalne a dodatkowy przychód

Czy osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne może osiągać dodatkowy przychód?

Renta socjalna a możliwość zatrudnienia

Sąd, w postępowaniu odwoławczym od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty socjalnej, przyznał ubezpieczonemu prawo do renty socjalnej w związku z ustaleniem przez biegłych sądowych jego całkowitej (...)

Dokument poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia

Jakim dokument poświadcza poświadczający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej osób bez ubezpieczenia?

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej mimo braku ubezpieczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu

Którzy członkowie rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu mają z tego tytułu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia medyczne

Znajoma mi osoba wymaga pobytu w szpitalu dla wyleczenia infekcji powodującej chroniczny ból. Z punktu widzenia szpitala jest ono nieopłacalne, ponieważ jest stosunkowo długie i nie wiąże się z (...)

Wypadek w drodze do pracy

Uległem wypadkowi w drodze do pracy. Czy można oceniać tę sytuację jako wypadek przy pracy?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Uległem wypadkowi w pracy. Obecnie nie mogę pracować, ponieważ jestem na rehabilitacji trzeci miesiąc. Czy mogę domagać się jednorazowego świadczenia odszkodowawczego?

Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę (...)

Potrącenia komornicze z zasiłku

Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod uwagę przez pracodawcę kwoty (...)

System refundacji leków i marże aptekarzy

Jakie przepisy w Polsce regulują system refundacji leków? Kto otrzymuje refundację: producent, hurtownia czy apteka? Jakie przepisy regulują wysokość marż leków refundowanych sprzedawanych w aptece?

Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Jestem z zawodu nauczycielką obecnie na wcześniejszej emeryturze. Chciałabym zorganizować bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla niezamożnej młodzieży, finansowane (...)

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). (...)

Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy dowiedziałem (...)

Podstawa wyliczenia zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających (...)

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

Renta chorobowa dla rolinka

Jesteśmy z mężem właścicielami gospodarstwa rolnego, mój mąż pobiera rentę chorobową, którą ma przyznaną na stałe, wkrótce ja otrzymam rentę chorobową na czas określony. Czy będziemy (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny. (...)

Urlop macierzyński dla ojca

Żona przebywa na urlopie macierzyńskim. Obecnie rezygnuje z ostatnich 6 tygodni, abym mógł przejąć urlop macierzyński nad dzieckiem. Mam firmę jako osoba fizyczna i zatrudniam 2 osoby oraz osobę (...)

Ubezpieczenie zdrowotne po zakończeniu pracy

Pani X obecnie pracuje do dnia 23 stycznia br. Ponownie ma podjąć pracę 2 lutego br. Czy w momencie ustania zatrudnienia ustaje również prawo do ubezpieczenia zdrowotnego? Czy w tym wypadku powinna (...)

EKUZ w Polsce

Jestem obywatelem RP posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (...)

Leczenie noworodka urodzonego w zakładzie karnym

Osadzona obywatelka Rumuni urodziła dziecko w polskim szpitalu więziennym, noworodek nie ma statusu osadzonego z powodu powikłań zdrowotnych poddany został leczeniu szpitalnemu w poza więziennym (...)

Zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Jestem od sierpnia na zwolnieniu lekarskim, 3 marca kończy mi się okres 182 dni. ZUS wezwał mnie na komisję lekarską 5 dni przed zakończeniem okresu 182 dni, choć zwolnienie zostało już wystawione (...)

Zapłata za pobyt w szpitalu

Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? (...)

Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień (...)

Świadczenie chorobowe

Pracownik został zatrudniony 2 stycznia 2008 roku. Od dnia 30 stycznia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie ma zwolnienie do dnia 3 marca 2008 roku. Kto i w jakiej wysokości pokrywa koszty chorobowego? (...)

Ubezpieczenie dla konkubiny

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem rozwiedziony i obecnie mieszkam i prowadzę życie z konkubiną, która nie pracuje i nie jest ubezpieczona. Czy ona może korzystać z mojego ubezpieczenia (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika