Świadczenia

Kto to jest honorowy dawca krwi?

Strona 1 z 2

Nawet pobieranie krwi jest objęte regulacją prawną. Trudno się temu dziwić, jest to - jakby nie było – „płyn” bezcenny, jakże często ratujący ludzkie życie. Dlatego też same przepisy stanowią, iż krew może być pobierana w celach leczniczych do przetoczenia jej biorcy bądź oddzielenia jej składników lub przetworzenia w leki. Inne cele, dla których krew może być pobierana to cele diagnostyczne, naukowo-badawcze i upusty lecznicze.

Czym jest krwiodawstwo?

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Pieczę nad krwiodawstwem roztacza publiczna służba krwi, która realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi. Jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są:

1) instytut naukowo-badawczy,

2) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Przepisy rozróżniają osoby, które są kandydatami na dawcę krwi (czyli osobę, która zgłosiła się do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi z zamiarem oddania krwi) od dawcy krwi (czyli osoby, która oddała krew co najmniej raz w okresie trzech lat poprzedzających zgłoszenie się).

Jakie uprawnienia przysługują dawcom krwi?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”. Kiedy jest się już honorowym dawcą krwi możliwe jest uzyskanie po spełnieniu kilku dodatkowych warunków tytułu „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i otrzymanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawanego przez Polski Czerwony Krzyż. Kobieta może go uzyskać, kiedy oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,  mężczyzna, kiedy oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Jakie uprawnienia posiada dawca krwi?

Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:  
1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi,   

2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,  

3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,  

4) posiłek regeneracyjny.  

Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje, oprócz powyższych uprawnień, ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

Natomiast dawcy krwi, który w związku z zabiegiem pobrania krwi bądź w związku z zabiegiem uodpornienia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi, co gwarantuje także to, iż oznakowanie opakowań krwi nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

Czy pobieranie krwi jest uzależnione od spełnienia jakiś warunków?

Pobieranie krwi jest naruszeniem integralności cielesnej człowieka, zatem musi spełniać pewne warunki, aby można było stwierdzić, iż zostało dokonane zgodnie z prawem. I tak pobieranie krwi jest dopuszczalne przy zachowaniu następujących warunków:

1) kandydat na dawcę krwi został w sposób dla niego zrozumiały poinformowany przez lekarza o istocie zabiegu i o możliwych następstwach dla jego stanu zdrowia,  

2) kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraził każdorazowo, w obecności lekarza, pisemną zgodę na pobranie krwi,  

3) każdorazowe pobranie krwi zostało poprzedzone badaniami lekarskimi, a od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi została pobrana próbka krwi do badań laboratoryjnych w celu ustalenia, czy kandydat na dawcę lub dawca odpowiada wymaganiom zdrowotnym i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy,  

4) pobrania krwi dokonuje lekarz albo posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownik służby krwi w obecności lekarza lub w okolicznościach umożliwiających niezwłoczne wezwanie lekarza.  

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (10)

http://DochodowyB

14.4.2011 15:26:30

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

My już oddaliśmy :) Teraz wasza kolej!

WIESZ... to zależ

3.12.2010 22:36:52

WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemę

zsadc xcbdbgv vfd,lmfvkxk nkjcdWIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!

WIESZ... to zależ

3.12.2010 22:36:51

WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemę

zsadc xcbdbgv vfd,lmfvkxk nkjcdWIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!WIESZ... to zależy bo jeśli ona jest zauroczona w tamtym chłopaku to może byc ciężko.... ale jest na to pare sposobów: 1)kiedy przechodzisz obok niej to sie uśmiechaj 2)Próbuj ją zagadywac 3)Nie rób jej na złośc 4)Pomagaj lub broń. 5)Mów jej komplemęty!!!!

xdxwsedsdscdfdfd

3.12.2010 22:36:16

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?sdfesdrdf

zakaskksskkkxklsklkxlck kc c xkdlklc llkslaklxkcfldklvklkvlkvlk flkb lfklk lkvlk lxkfcn nvcSLKDCSKMXDLKKLlsklskdlskldkl kclk vlvkjlk lckvkdnzkk mxkklsakxlkdlskdlskdflsklfdsklskdlskklbvk jvkvdlkvdlkvlkvlkflvdlk bllkvlx s,.mcsxlsklkldskflckfdlk lvbfkv lkvlkfdlkflvckdldckxldkklvklldsklxk kl;ZLAKXSLKDSKDSLDSKLDSKDLSKKDLSKDSLKDSLKDSLKDLSDxlkszldkskdlskdlskl dsdspl;sdlsds dsldslds dsldsldsdd sl;dsld;sld;s s;d'sldsdsd

rico

18.11.2010 23:37:11

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

jakie leki ze zniżką przysługują HDK ?

rico

18.11.2010 23:32:43

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

jakie leki ze zniżką przysługują HDK ?

tomasz

24.3.2010 12:25:52

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

jak wymienic starom ksiozeczke honorowego dawcy krwi

po

5.2.2010 22:43:47

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

trzeba miec 23 aby zostac honorowym i dostac ksiazeczke dawcy?

re

5.1.2010 12:40:46

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

ja dzisiaj oddalem i lepiej cvzuje sie ze swiadomoscia z epomoglem

Mario0785

29.11.2009 11:46:54

Re: Kto to jest honorowy dawca krwi?

Ile czasu po oddaniu krwi i jak często mogę zdawać osocze, bądź inne składniki krwi?

Pokaż wszystkie komentarze (10)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.11.2011

  Oddając krew, możesz skorzystać z ulgi podatkowej

  Osoby, które oddają krew w celu ratowania życia innym powinny wiedzieć, że mają prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej krwi. Odliczenie z tytułu darowizny krwi jest limitowane do wysokości (...)

 • 2.10.2012

  Czy wiesz co może być dowodem w Twojej sprawie (przed sądem cywilnym)?

  Wiedza o istnieniu niektórych rodzajów dowodów, jakie mogą być powoływane przed sądem jest dość powszechna. Któż z nas nie wie, iż można przed sądem przedstawiać dokumenty, powoływać świadków (...)

 • 26.8.2017

  Niebezpieczna marihuana. Palisz? Nie jedź.

  Czy wiesz, że marihuana może być wykryta w Twoim organizmie jeszcze miesiąc po jej użyciu? Czy odważysz się prowadzić samochód po zapaleniu skręta? Co może Ci grozić?

 • 7.4.2015

  Ulgi podatkowe i zwolnienia

  Z jakich ulg i zwolnień skorzystać można przy składaniu rocznego zeznania podatkowego? Sprawdź, jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną oraz kto może w tym roku odliczyć ulgę na internet.

 • 17.7.2017

  Rodzina w prawie cywilnym

  Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem (...)