Zapłata za pobyt w szpitalu

Pytanie:

"Starsza osoba (emeryt) zmarła 6 września w szpitalu. Emerytura wypłacana była do 10 każdego miesiąca, więc za wrzesień nie została zapłacona. Czy ZUS powinien pokryć koszt pobytu w szpitalu? Jeżeli nie ZUS to kto jest zobowiązany do pokrycia kosztów pobytu osoby zmarłej w szpitalu?"

Odpowiedź prawnika: Zapłata za pobyt w szpitalu

W zakresie świadczeń emerytalnych mieści się ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego świadczenia z tytułu publicznej opieki zdrowotnej pokrywane są z tego właśnie ubezpieczenia. W związku z tym za pobyt osoby pobierającej emeryturę, która zmarłą w szpitalu, należności pokryje ZUS.

Zgodnie, bowiem z art. 15 ustawy o świadczeniach z tytułu opieki zdrowotnej, świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.  

Świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie:  

 1. badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę laboratoryjną;  
 2. świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne;  
 3. podstawową opiekę zdrowotną;  
 4. świadczenia w środowisku nauczania i wychowania;  
 5. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;  
 6. rehabilitację leczniczą;  
 7. świadczenia stomatologiczne;  
 8. leczenie szpitalne;  
 9. świadczenia wysokospecjalistyczne;  
 10. leczenie w domu chorego;  
 11. badanie i terapię psychologiczną;  
 12. badanie i terapię logopedyczną;  
 13. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze; 
 14. opiekę paliatywną i hospicyjną; 
 15. pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;  
 16. opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu;  
 17. opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią;  
 18. opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia;  
 19. opiekę nad zdrowym dzieckiem, w tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18;  
 20. leczenie uzdrowiskowe;  
 21. zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze; 
 22. transport sanitarny;  
 23. ratownictwo medyczne.  

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika