Orzeczenie o niezdolności do pracy

Pytanie:

"Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra Zdrowia lub Ministra Polityki Społecznej, względnie Dzienniku Ustaw lub innym akcie prawnym jest ona ujęta (Choroba Meniera) jako ta, na którą można udzielić, względnie ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?"

Odpowiedź prawnika: Orzeczenie o niezdolności do pracy

Wykaz chorób zawodowych zawiera załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. 2002 r. Nr 132, poz. 1115); rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do kodeksu pracy. W wykazie tym nie została uwzględniona choroba Meniera.

W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy nie jest konieczne, aby choroba która ma stanowić podstawę orzeczenia niezdolności do pracy znajdowała się w wykazie chorób. Dla orzeczenia niezdolności do pracy konieczne jest, aby stan organizmu wywołany przez tę chorobę powodował trwałą bądź czasową niezdolność do pracy.

O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. O decyzji lekarza orzecznika zależy uznanie występującej choroby za przyczynę niezdolności do pracy. Jeżeli lekarz orzecznik uzna, że choroba nie powoduje niezdolności do pracy odmówi wydania orzeczenia o niezdolności do pracy.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS-u przysługuje sprzeciw do komisji lekarskie ZUS-u w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika