Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Pytanie:

"Pacjent ma ustalony termin przyjęcia do szpitala na oddział celem diagnostki ( diagnoza guz mózgu) Jest obłożnie chory.Rodzina przyszła po zlecenie do lekarza pierwszego kontaktu po zlecenie na transport.Proszę o informację , kto powinien takiego chorego przewiź do szpitala. Kto pokrywa koszty transportu"

Odpowiedź prawnika: Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Przedmiotową kwestię reguluje art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027). Zgodnie z tym przepisem świadczeniobiorca (w rozumieniu art. 2 ustawy) na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego, w tym lotniczego w przypadku:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym; 

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.

Jeżeli zachodzi jedna z powyższych okoliczności to w zleceniu lekarz powinien określić, iż transport będzie bezpłatny. W pozostałych przypadkach lekarz (lub felczer) powinien w zleceniu wskazać, iż transport ma być odpłatny lub za częściową opłatą – art. 41 ust. 3 ustawy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika