Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne

Pytanie:

"Moja znajoma od paru ładnych lat żyje w konkubinacie. Mają wspólnie dziecko. On ma ubezpieczenie zdrowotne. Ona była zarejestrowana w Urzędzie dla bezrobotnych, stąd też miała ubezpieczenie. Jednak parę dni temu zaproponowano jej podjęcie pracy na zmiany, a ona ze względu na to, że nie miałaby co zrobić z małoletnim dzieckiem nie podjęła jej. Zawieszono ją w Urzędzie pracy na trzy miesiące i automatycznie pozbawiono ubezpieczenia. Czy istnieje jakaś prawna możliwość, żeby moja znajoma wraz z małoletnim dzieckiem mogła na czas trzech miesięcy korzystać z ubezpieczenia konkubenta? Jeżeli istnieje taka możliwość, to w jaki sposób moja znajoma ma to załatwić? Bardzo proszę o podanie przepisów prawnych regulujących tę kwestię. "

Odpowiedź prawnika: Konkubinat a ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do członków rodziny ubezpieczonego zalicza się:

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,  
  2. małżonka,  
  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

W razie utraty ubezpieczenia zdrowotnego przez matkę dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego powinien zgłosić je ojciec. Niestety konkubina czy konkubent nie są uważani za członków rodziny ubezpieczonego.

Gdyby pobierała Pani  zasiłek stały z pomocy społecznej, byłby to tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia. W braku takiego lub innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, pozostaje ubezpieczenie dobrowolne.

Zgodnie z art. 68 w/w ustawy osoba nie podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę wymiaru składki opłacanej przez taką osobę stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Osoba ta zostaje objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez tę osobę z Funduszem, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.  Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. W Pani przypadku opłata ta wyniesie 20 % dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika