Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Pytanie:

"Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień lekarskich. Z tego tez powodu ZUS nie wypłaca na czas zasiłku chorobowego. W obecnej sytuacji, jest 18 marzec, nie otrzymałem zasiłku chorobowego za luty. ZUS pisał do pracodawcy, ale pracodawca nie dostarczył nadal zwolnienia lekarskiego. Ja wysłałem już do ZUS zwolnienie poświadczone za zgodność z oryginałem w celu przyspieszenia wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS nadal czeka na oryginalne zwolnienie lekarskie. W jaki sposób mogę domagać się swoich praw skoro nie z mojej winy nie mam na czas zasiłku chorobowego? Czy pracodawca w takiej sytuacji jest bezkarny? Czy kodeks narzuca jakieś obowiązki co do pracodawcy, który musi na czas dostarczać dokumenty do ZUS? Co w przypadku kiedy pracodawca nie dostarczył na czas mojego zwolnienia a ja nie dostałem na czas zasiłku chorobowego? "

Odpowiedź prawnika: Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Rzeczywiście, podstawą do wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku, jest przedłożenie oryginału zwolnienia lekarskiego przez płatnika składek. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z wskazanym przepisem zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków. Ubezpieczony (w przypadku gdy płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych), obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego. Niedopełnienie w/w obowiązku powoduje obniżenie o 25 % wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Pewnym wyjściem z przedstawionej w stanie faktycznym sytuacji będzie zwrócenie się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pismem przedstawiającym uchybienie pracodawcy - płatnika składek z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Być może takie pismo stanie się podstawą przeprowadzenia kontroli w zakładzie pracy prowadzonej przez właściwą jednostkę Zakładu. Do pisma należy załączyć kopie dokumentów poświadczające istnienie stosunku pracy.

Jeżeli niedostarczenie zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od Pana jako ubezpieczonego, powinien Pan uzyskać zasiłek w normalnej wysokości. W opisanej sytuacji nie można również wykluczyć możliwości skierowania wobec pracodawcy roszczenia o odszkodowanie na ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilny. W ewentualnym procesie musiałby Pan udowodnić szkodę, związek przyczynowy między jej wystąpieniem a zaniechaniem pracodawcy oraz jego winę.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Paula 2022-06-18 18:57:11

    Dzień dobry, jestem w takiej samej sytuacji. Pracodawca, a właściwie jego ksiegowy nagminnie nie dopełnia swojego obowiązku wysyłania zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy koniec czerwca, a ja nie otrzymałam zasiłku na kwiecień. Zwolnienia wystawiane są przez lekarza elektronicznie, ZUS ma je w systemie w ciągu 15-20 minut. Czyli ewidentnie jest to wina Pracodawcy. Nie chce występować z wnioskiem do sądu, jedynie otrzymywać zasiłki regularnie co miesiąc. Czy my jako pracownicy mamy związane ręce i możemy tylko uzbrajać się w cierpliwość?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika