Świadczenia medyczne dla członka zarządu

Pytanie:

"Spółka z o.o. zamierza wykupić pakiet roczny świadczeń medycznych dla członka zarządu, który nie jest pracownikiem firmy i który jednocześnie jest jej udziałowcem. Czy koszt takiego świadczenia będzie kosztem podatkowym dla spółki? Czy takie świadczenie jest przychodem dla członka zarządu i czy podlega ono składce ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Świadczenia medyczne dla członka zarządu

Odnośnie możliwości zaliczenia świadczeń medycznych wykupionych przez spółkę na rzecz członka zarządu do kosztów uzyskania przychodów spółki, należy zauważyć, iż z treści art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw. Pomimo, iż przepis ten wprost nie dotyczy świadczeń ponoszonych na rzecz osób niebędących pracownikami, zdaniem Izby Skarbowej w Poznaniu (pismo z 9 lutego 2005 r., sygn. BD-P/423-309/04), spółka nie może zaliczyć takich wydatków - poniesionych na rzecz członków zarządu zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego - do swoich kosztów uzyskania przychodów. Trudno jest bowiem wykazać związek, nawet pośredni, między wydatkiem poniesionym na zakup usługi medycznej a uzyskaniem przychodów przez spółkę.

Jeśli członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem spółki, będzie miało zastosowanie jeszcze jedno wyłączenie z kosztów. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców nie będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów.

Natomiast co do opodatkowania świadczeń medycznych po stronie członka zarządu, należy stwierdzić, iż podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie też objęta wartość wydatków poniesionych przez spółkę na zagwarantowane menedżerowi usługi medyczne (por. pismo Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 4 stycznia 2006 r., ZD/406-55/PIT/05). Niestety dodatkowe ubezpieczenia pracowników nie są wymienione na liście świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), więc co do zasady podlegają opodatkowaniu (i oskładkowania ZUS).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika