e-prawnik.pl Porady prawne

Potrącenia komornicze z zasiłku

Pytanie:

Pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy i posiada zajęcia komornicze. Kwestionuje prawidłowość dokonanych potrąceń z kwot netto zasiłku a nie brutto oraz branie pod uwagę przez pracodawcę kwoty 50 procent najniższej emerytury także w wysokości netto. Pracownik ten zarzuca pracodawcy, że nieprawidłowo na niekorzysć pracownika wylicza kwotę zasiłku jaką ma otrzymać pracownik. Czy potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego pracodawca dokonuje biorąc pod uwagę wysokość do 25 procent zasiłku chorobowego brutto czy netto odnosząc kwotę wolną od potrąceń do kwoty najniższej emerytury brutto czy netto?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Potrącenia komornicze z zasiłku

10.11.2011

Zgodnie z art. 85 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dalej ustawa emerytalna, kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynoszą:

1))675,10 zł miesięcznie - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

2) 519,30 zł miesięcznie - dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Następnie zgodnie z art. 94 par. 2 ustawa emerytalna, Prezes ZUS ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?, co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należne od terminu waloryzacji kwoty najniższej emerytury i renty. Z przepisów tych nie wynika więc czy są to kwoty netto czy brutto, jednak od emerytury i renty opłaca się składkę zdrowotną (art. 66 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz zaliczkę na podatek dochodowy (art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie emerytura jest źródłem przychodu). Są to więc kwoty brutto.

Jeżeli natomiast chodzi o wysokość potrącenia, należy wskazać, że zgodnie z art. 138 ustawy emerytalnej (odpowiednie zastosowanie do zasiłku chorobowego na mocy art. 833 par. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego), dokonuje się go ze świadczeń po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wobec tego jest to kwota netto.

W związku z powyższym pracodawca słusznie dokonuje potrąceń biorąc pod uwagę kwoty netto zasiłku, natomiast niesłusznie ustala kwotę najniższej emerytury (jako granica potrącenia) w wysokości netto, gdyż powinien w wysokości brutto tej kwoty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ