Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, podlega pełnemu ubezpieczeniu ZUS. Jego żona nie pracuje i dlatego chciałby ją objąć ubezpieczeniem zdrowotnym, jako najbliższego członka rodziny. Sam pracownik jest zameldowany w miejscu A, żona w miejscu B, a tak naprawdę mieszkają razem w miejscu C. Czy możliwe jest zgłoszenie do ZUS (ZCNA) żony pracownika, jeśli ich miejsca zamieszkania są formalnie różne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie odnosi się do miejsca zamieszkania ani zameldowania członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przesłanką zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia są wyłącznie więzi rodzinne miedzy danymi osobami oraz niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Szczegółowe zasady zgłoszenia określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. 2008.112.717). Dla zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego właściwy jest formularz ZCNA. W dawnym stanie prawnym (przed 1 lipca 2008 roku) istniał oddzielny formularz do zgłoszenia członka rodziny zamieszkującego z ubezpieczonym ZCZA oraz dla nie zamieszkującego z ubezpieczonym (ZCNA). Obecnie funkcjonuje jeden wspólny formularz ZCNA.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY