Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Pytanie:

"Przed czterema laty złożyłem w ZUS-ie zwolnienie lekarskie. ZUS jednak do dzisiaj nie wypłacił zasiłku. Nie dostałem też decyzji odmownej. Po próbie telefonicznego wyjaśnienia sprawy dowiedziałem się, że była w tej sprawie decyzja odmowna, ale przez pomyłkę jeszcze mi jej nie doręczono. Na skutek mojej interwencji mam ją otrzymać niebawem. Czy jest jakiś okres przedawnienia dla ZUS-u od daty złożenia zwolnienia, po którym ZUS nie może wystawić, ewentualnie doręczyć decyzji odmawiającej prawa do zasiłku?"

Odpowiedź prawnika: Brak wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Co do zasady, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, k.p.a. organ administracji publicznej dokonuje załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji (art. 104 par. 1 k.p.a.), która następnie wiąże od chwili jej doręczenia (art. 110 k.p.a.). To organ wybiera metodę doręczenia decyzji (art. 39 k.p.a.). Warto podkreślić, że skutki niedoręczenia lub wadliwego doręczenia pisma spoczywają na organie administracji, a nie na podmiocie doręczającym (wyrok NSA OZ w Lublinie z 13 stycznia 1999 r., I SA/Lu).

Przepisy nie przewidują żadnego oddzielnego terminu na doręczenie decyzji po jej wydaniu. Wydaje się, że winny mieć tutaj zastosowanie przepisy o terminie załatwiania spraw. Zgodnie z art. 35 k.p.a. sprawy winny być załatwiane bezzwłocznie, w terminie miesiąca albo maksymalnie dwóch miesięcy – w zależności od ich skomplikowania. W razie niedochowania tych terminów dysponuje Pan (wydaje się, że nadal, mimo upływu 4 lat) możliwością zażalenia na nieterminowe załatwienie sprawy.

Dodatkowo należy wskazać, że z pewnością można mówić o naruszeniu art. 8 i 9 k.p.a., które ustalają jakimi zasadami związane są organy w toku postępowania administracyjnego.

Konkludując, nie istnieje "termin przedawnienia" na wydanie czy też doręczenie decyzji administracyjnej. Jeżeli w wyniku opóźnienia w wydaniu decyzji poniósł Pan szkodę (np. w kwocie niewypłaconego zasiłku) można rozpatrywać opcje dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 417 i n. Kodeksu cywilnego.

Warto dodać, że dopiero po doręczeniu decyzji biegnie termin na odwołanie się do właściwego organu.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika