e-prawnik.pl Porady prawne

Pośrednictwo przy usługach medycznych

Pytanie:

Firma polska zamierza poszukiwać za granicami Polski klientów dla polskich klinik dentystycznych, lekarskich i pobierać za tę usługę prowizję. Jaką stawką VAT będzie opodatkowane to pośrednictwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pośrednictwo przy usługach medycznych

31.8.2006

Zgodnie z pozycją 9 załącznika nr 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione od podatku są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Zwolnienie to jednak nie dotyczy usług pośrednictwa medycznego. Natomiast z usług pośrednictwa zgodnie z pozycją 3 załącznika nr 4 zwolnione są tylko usługi pośrednictwa finansowego (z wyjątkami).

Zatem usługi pośrednictwa medycznego świadczone przez polskiego podatnika VAT na rzecz polskich klinik dentystycznych i lekarskich będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Odnośnie właściwej stawki, jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%. Niższa stawka musiałaby wynikać z dalszych przepisów. Niestety wśród przepisów określających obniżone stawki VAT na towary i usługi nie ma świadczeń pośrednictwa medycznego, stąd wniosek iż świadczenie takiej usługi będzie opodatkowane stawką podstawową w wysokości 22%. Również analiza dostępnych interpretacji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych nie pozwala stwierdzić, iż może być zastosowana obniżona stawka VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Pośrednictwo przy usługach medycznych

anna

13.10.2009 21:22:45

Re: Pośrednictwo przy usługach medycznych

jakie warunki prawne trzeba spełnić by móc organizować dla klientów zagranicznych wyjazdy o charakterze medycznym uzupełnione o inne atrakcje turystyczne, nocleg, wyżywienie, usługi transportowe? (turystyka medyczna)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ