Ukończenie studiów i składki ZUS

Pytanie:

Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jeżeli przed ukończeniem 26 roku życia osoba kończy studia, do którego momentu przysługuje zwolnienie z podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba, która przed osiągnięciem 26. roku życia ukończy studia, traci prawo do zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z chwilą ukończenia studiów. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 r., Nr 164, poz. 1365) datą ukończenia studiów jest:

  • data złożenia egzaminu dyplomowego,
  • w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
  • w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: