Pracownik jako płatnik składek na FGŚP

Pytanie:

Osoba zatrudniona przez firmę zagraniczną przejęła funkcję płatnika składek. Zatem odprowadza składki ZUS za zagranicznego pracodawcę. Czy pracodawca zagraniczny zobowiązany jest opłacać składki na FGŚP, które oczywiście do ZUS pzrekazuje pracownik, który rozlicza za pracodawcę całość składek? Czy pracodawca zagraniczny może nie podlega obowiązkowi opłącania tej składki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa o przejęcie funkcji płatnika składek przez pracownika firmy zagranicznej na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72/EWG z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27 marca 1972 ze zm.) jest dopuszczalna pod warunkiem, że ów firma zagraniczna nie ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa lub oddziału: Pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w Państwie Członkowskim, na terytorium którego pracownik jest zatrudniony, oraz ten pracownik mogą uzgodnić między sobą, że zobowiązania pracodawcy w zakresie opłacania składek będą wypełniane przez pracownika.

Określenie niemający miejsca prowadzenia działalności w Państwie Członkowskim należy interpretować jako posiadanie przedstawicielstwa lub oddziału na terytorium RP.

Skoro zatem firma zagraniczna nie posiada w Polsce przedstawicielstwa, ani oddziału, to nie dotyczy jej zakres podmiotowy zastosowania ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 2 tej ustawy "Przepisy ustawy stosuje się w przypadku niewypłacalności pracodawcy będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a także przedsiębiorcą zagranicznym pochodzącym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Porozumieniu Gospodarczym, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawicielstwo, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej"

Podsumowując, pracodawca zagraniczny, nie posiadający w RP oddziału ani przedstawicielstwa nie jest zobowiązany do odprowadzania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Polsce.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - co to takiego?

  Płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek opłacać składkę na FGŚP za pracownika, który objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Stopa procentowa składki na (...)

 • Co zmieniło się w opłacaniu składek na FGŚP?

  5 września br. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje (...)

 • Nowości na PUE ZUS

  Od 8 czerwca  2019 r. na PUE ZUS udostępniono nowe funkcje dla płatników składek.

 • Uwaga na outsourcing pracowniczy

  Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów.

 • ZUS przeszkoli firmy z kontroli zwolnień

  Do kontroli zwolnień uprawniony jest nie tylko ZUS, ale także płatnicy składek. Aby wspomóc ich działania, ZUS przeszkoli właścicieli małych i średnich firm z kontroli zwolnień lekarskich.

NA SKÓTY