Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Pytanie:

"Ja pracuję na umowę o pracę w firmie wiec jestem ubezpieczony w ZUS, natomiast żona jest ubezpieczona w KRUS jako rolnik (żona nie ma umowy o prace i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej itp.). Z żoną jesteśmy właścicielami około 40 ha nieruchomości rolnej (jest tu uprawiana pszenica/rzepak - czyli zwykła działalność rolna bez działów specjalnych). Za tą ziemie spłacamy kredyt bo kupiliśmy ją od Agencji Nieruchomości Rolnych i u nich mamy ten kredyt. Załóżmy, że wydzierżawimy z tych 40 ha około 35 ha bratu małżonki i zapiszemy w umowie dzierżawy, że on opłaca podatek rolny (nakazy płatnicze są na nas) za cale 40ha, on opłaca raty i odsetki kredytu do Agencji NR za cale 40ha, on (brat) pobiera dopłaty unijne na te cale 40ha, a dodatkowy czynsz dzierżawny będzie ustalany corocznie na drodze porozumienia obu stron umowy (nie określimy jego wysokości). Dodam, że razem z małżonką mieszkamy ponad 300km od wspomnianej nieruchomości rolnej i nie posiadamy żadnych budynków ani żadnych maszyn rolniczych i bywamy tam z 1 raz na 2 miesiące. Czy jeśli wydzierżawimy bratu żony 35 z 40ha (w naszym użytkowaniu zostanie ok. 5ha) to żona wciąż będzie podlegać pod ubezpieczenie KRUS?"

Odpowiedź prawnika: Podleganie pod KRUS po wydzierżawieniu gruntu

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników  rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem z mocy ustawy jest również to, by gospodarstwo obejmowało obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.

Jeśli żona pozostawi sobie co najmniej 1 ha gruntów, to pozostanie posiadaczem i  w tym zakresie spełni warunki objęcia ubezpieczeniem. Proszę jednak zwrócić uwagę, iż w świetle prawa należy też spełnić warunek w postaci prowadzenia gospodarstwa rolnego. Istnieje przy tym korzystne dla rolnika domniemanie, iż że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach. Tak Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie  z dnia 8 listopada 2005 r.  III AUa 2385/2004, zgodnie z którym rolnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.) jest osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach (art. 6 pkt 1 i art. 38 pkt l ustawy).

Powyższe domniemanie jest domniemaniem obalalnym, tj. ZUS może wykazywać, iż Pana żona faktycznie nie prowadzi gospodarstwa. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1992 r.  II UZP 7/92 warunkiem nabycia prawa do emerytury rolniczej na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 1991 r. Nr 7 poz. 24) jest osobiste prowadzenie działalności rolniczej przez osobę ubiegającą się o taką emeryturę, z tym że nie musi ono trwać do daty zgłoszenia wniosku. W praktyce podważenie domniemanie przez ZUS może nastąpić dopiero na etapie starania się o emeryturę.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika