Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Pytanie:

"Czy umowa zlecenia studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia podlega obowiązkowi zapłaty składek do ZUS-u po uprzednim naliczeniu składki emerytalnej i rentowej? "

Odpowiedź prawnika: Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

 

Ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym obowiązkowo podlegają osoby, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, wobec której zastosowanie znajdują przepisy o zleceniu. Do takich umów nie należy przykładowo umowa o dzieło. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają też osoby współpracujące ze zleceniobiorcą, za które uważa się małżonka, dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają ze zleceniobiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Za osobę współpracującą nie uważa się jednak tej, która zawarła umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Osoba taka będzie wtedy objęta obowiązkowym ubezpieczeniem wyłącznie z tytułu umowy o pracę. Spod obowiązku ubezpieczenia wyłączeni są uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studenci, jeżeli nie ukończyli jeszcze 26 roku życia. Przepisy nie stwarzają przy tym różnicy między studentami studiów zaocznych i dziennych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • WojT 2012-08-04 12:05:09

    Jeśli studiuję zaocznie i chce podpisać umowę zlecenie 1100 zł netto to co będę musiał od tej kwoty zapłacić? podatek ? jakieś inne rzeczy ? proszę o szybką odp bo nie wiem czy się to opłaca


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika