Umowa komisu

Umowy

Umowa komisu

Co to jest komis?

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Celem zlecenia komisowego jest więc zawarcie przez komisanta z osobą trzecią umowy sprzedaży, przy czym może on występować bądź to jako sprzedawca (komis sprzedaży), bądź też jako kupujący (komis kupna). Nie jest jednak dopuszczalne, aby komisant sam dostarczył rzecz jako sprzedawca lub odebrał rzecz jako kupujący, a więc zawarł umowę z samym sobą.

Jakie są obowiązki komisanta?

Przy komisie sprzedaży zasadniczym obowiązkiem komisanta jest przekazanie komitentowi uzyskanej ceny, przy komisie kupna zaś przeniesienie własności rzeczy nabytej dla komitenta. Komisant bowiem powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, w szczególności powinien przelać na niego wierzytelności, które nabył na jego rachunek. Powyższe uprawnienia komitenta są skuteczne także względem wierzycieli komisanta.

N!; Co się dzieje w przypadku, gdy komisant zawarł umowę na warunkach odmiennych od ustalonych w umowie ?

  • jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi
  • jeżeli komisant sprzedał oddaną mu do sprzedaży rzecz za cenę niższą od ceny oznaczonej przez komitenta, obowiązany jest zapłacić komitentowi różnicę.
  • jeżeli komisant nabył rzecz za cenę wyższą od ceny oznaczonej przez komitenta, komitent może niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia oświadczyć, że nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek; brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wyższą cenę.

Podkreślić jednak należy, iż komitent nie może żądać zapłacenia różnicy ceny ani odmówić zgody na wyższą cenę, jeżeli zlecenie nie mogło być wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroniło komitenta od szkody.

A co w sytuacji, gdy rzecz oddana do komisu ma wady?

Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Kiedy komisant może żądać zapłaty prowizji?

Komisant nabywa roszczenie o zapłatę prowizji z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz albo cenę. Jeżeli umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa roszczenie o prowizję w miarę wykonywania umowy. Komisant może żądać prowizji także wtedy, gdy umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących komitenta.

Pamiętaj, że:

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Michał

3.3.2010 20:23:30

Re: Umowa komisu

Powiedzcie mi sytuacja taka klient stawia auto do komsu i składa zapwnienie że pojazd nie posiada wad prawnych i nie jest objęty zastawem ani postępowania sądu i innych instytucji, a przy rejetracji okzuje się że samochód ma zastrzeżenie w wydziale komunikacji a ja oddałem pieniądze sprzedającemu a nowonabywca chce zwrot pieniędzy odemnie co mam robić

ja

17.12.2009 12:47:12

jakie prawa ma pracownik komisu- taka sytuacja-

Pan Z., właściciel komisu samochodowego ?Huk? zlecił swojemu pracownikowi przeprowadzenie aukcji auta osobowego marki Punto. Pan Z ustalił cenę minimalną na 10.000zł. Najwyższą ofertę złożył pan B., zaproponował 8.000zł. Ponieważ cena była niższa niż ustalone minimum pracownik pana Z. zamknął aukcję bez wyboru oferty. Po aukcji pan B. podszedł do pracownika komisu i zaproponował, że kupi auto osobowe marki Punto od ?ręki? za 8.500zł. Pracownik zgodził się na transakcję, ale właściciel komisu pan Z. odmówił wydania wozu twierdząc, że pracownik nie był uprawniony do zawarcia umowy tej treści. Czy właściciel komisu ma rację? Uzasadnij.

justyna

30.10.2009 19:15:36

Re: Umowa komisu

czy to prawda ze obecnie nie mam obowiazku podawanie wartosci naliczonej marzy w umowie komisowej?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: