Odszkodowanie od ZUS za doznany uszczerbek

Pytanie:

Jestem od 25 lat zatrudniony z zakładach odzieżowych i od tego okresu pracodawca oczywiście opłaca za mnie składki do ZUS. Przed paroma miesiącami uległam w łazience we własnym domu poważnemu wypadkowi i straciłam w jednym uchu słuch. Biegli lekarze określili mój uszczerbek na zdrowiu jako trwały i ustalili jego wielkość na 40 %. Mam w związku z tym pytanie. Na jakiej podstawie mogę domagać się od ZUS jednorazowego odszkodowania czy też zadośćuczynienia? Chce zaznaczyć, że wypadek nie wydarzył się ani w drodze do pracy ani przy pracy. Ile można i na jakiej podstawie żądać od ZUS jednorazowego odszkodowania czy też zadośćuczynienia za doznany uszczerbek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki nabywania prawa do tych świadczeń. Jak sama Pani podkreśliła w pytaniu wypadek, który się Pani przydarzył nie miał charakteru wypadku przy pracy ani zdarzenia traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy. Zatem nie może Pani domagać się odszkodowania czy zadośćuczynienia od ZUS z tegoż tytułu. Natomiast w trybie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ma Pani prawo do zasiłku chorobowego oraz ewentualnie do świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Jeśli uszczerbek jest na tyle duży może się Pani starać o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Duże Odszkodowani

20.12.2010 10:44:15

Re: Odszkodowanie od ZUS za doznany uszczerbek

Prowadzimy z sukcesami sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy. Przyjęcie sprawy do rozpoznania jest bezpłatne! Więcej informacji na stronie www.duzeodszkodowania.com lub pod nr tel. 22 435 89 32. Dobre Argumenty DUŻE ODSZKODOWANIA!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: