Zgłoszenie do ZUS zmiany nazwiska

Pytanie:

Pracownica wyszła za mąż i przyjęła nazwisko męża. Wystąpiła o urlop okolicznościowy 2 dni. Kiedy w ZUS należy złożyć ZIUA z chwilą dostarczenia pracownicy odpisu aktu ślubu, czy dostarczenia aktualnego dowodu osobistego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Formularz ZUS ZIUA wypełnia się w przypadku, gdy uległy zmianie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, a więc również wtedy, gdy nastąpiła zmiana nazwiska. Zmianę tą należy zgłosić do ZUS-u w ogólnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej zamiany – a więc od dnia zmiany nazwiska. Zmiana nazwiska następuje zaś z dniem ślubu. Zatem, termin zgłoszenia zmiany nazwiska, w myśl przepisów ubezpieczeniowych nie biegnie od daty doręczenia przez pracownika aktu małżeństwa, czy też nowego dowodu osobistego, lecz od dnia ślubu. W praktyce zdarza się, że pracodawca składa takie zgłoszenia po tym terminie, ze względu na późniejsze powiadomienie go o tym fakcie przez pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: