Świadczenia z ZUS w razie śmierci

Pytanie:

"Mieszkałam z babcią do chwili sprzedaży mojego mieszkania, gdzie byłyśmy zameldowane. Następnie babcia zamieszkała w domu opieki i po czterech miesiącach zmarła. Prowadzę własna działalność gospodarczą i opłacam składki ZUS. Czy należą mi sie pieniądze za zgon babci z ZUS, pomijając pogrzebowe, które ZUS wypłacił moim rodzicom i które zostało przeznaczone na pochówek?"

Odpowiedź prawnika: Świadczenia z ZUS w razie śmierci

Świadczeniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługującym w razie śmierci jest zasiłek pogrzebowy. Jest ono wypłacane osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Jak wynika z pytania, świadczenie to zostało już wypłacone.

W razie śmierci osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń, członkom rodziny – pod pewnymi warunkami - przysługuje renta rodzinna. Świadczenie to przysługuje także wnukom, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne (zob. niżej) i zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, a ponadto nie mają prawa do renty po rodzicach, a gdy rodzice żyją - jeżeli nie mogą zapewnić im utrzymania lub ubezpieczony (emeryt lub rencista) albo jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Dzieci własne mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą oraz bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Wnioskując z treści pytania renta rodzinna Pani nie przysługuje, gdyż prowadzi Pani własną działalność gospodarczą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Ryszard 2020-03-23 11:17:09

    Witam ! Zmarłam moja żona w wieku 57 lat, będąca na rencie od roku a jednocześnie prowadziła działalność gospodarczą i opłacała ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym. Za pośrednictwem zakładu pogrzebowego ZUS pokrył część kosztów - 4 tyś.zł. Jak wygląda sytuacja z wypłatą kapitału - dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. Pogrążony w smutku mąż. Ryszard


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika