Opłaty za pobyt w DPS

Pytanie:

"Pan X jest całkowicie ubezwłasnowolniony, (jest kawalerem, nie ma dzieci, rodzice nie żyją) opiekunem prawnym jest jego siostra. Sąd Rejonowy wydał postanowienie na umieszczenie pana X w DPS. Czy siostra będąca opiekunem prawnym zobowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt brata w DPS?"

Odpowiedź prawnika: Opłaty za pobyt w DPS

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:  

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej 

- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wnosić osoby niewymienione wyżej (ust. 2a). 

W przypadku niewywiązywania się tych osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Siostra podopiecznego DPS nie jest więc obowiązana do uiszczania opłat. Można natomiast rozważyć czy jako siostra nie powinna płacić alimentów na rzecz swego brata. Między rodzeństwem istnieje bowiem obowiązek alimentacyjny. Obowiązek ten powstaje, jeśli któreś z rodzeństwa pozostaje w niedostatku. Zgodnie z art. 134 kro w stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika