Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Pytanie:

"Jakiej wysokości świadczenia otrzymuje osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową i emerytury?"

Odpowiedź prawnika: Zbieg praw do świadczeń do renty z tytułu choroby zawodowej i emerytury

Zbieg prawa do świadczeń do renty z tytułu niezdolności do pracy i do emerytury wyliczonej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach reguluje art. 26 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:
Art. 26. 1. Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
  1)   przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
  2)   emeryturę powiększoną o połowę renty.
1a. Kwota połowy emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje połowę łącznej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury kapitałowej wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być niższa niż kwota należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w pełnej wysokości.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika