e-prawnik.pl Porady prawne

Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

Pytanie:

Ile czasu upłynie od momentu wysłania wniosku do momentu uzyskania alimentów na dziecko od funduszu alimentacyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

29.5.2002

Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek ten składa się za pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję alimentów (komornika sądowego). Organ ten przekazuje wniosek łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji alimentów. Świadczenia z funduszu przyznaje się poczynając od miesiąca, w którym złożony został do organu prowadzącego egzekucję alimentów należycie sporządzony wniosek. Wypłata świadczeń następuje w okresach miesięcznych w dniu oznaczonym w decyzji. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać decyzję w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ciągu 10 dni od dnia otrzymania należycie sporządzonego wniosku o przyznanie świadczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

Bożena Gęsikowska

9.11.2017 11:34:20

Re: Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

Koleżanka czeka 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku z Funduszu.W dodatku urzędniczka powiedziała że alimenty jej się nie należą,mimo że zarabia najniższą krajową,a dokumenty od komornika wyraźnie wskazują,że ojciec dziecka od 17 miesięcy nie płaci i nie wiadomo gdzie jest.Tak wygląda w praktyce troska o samotną matkę z jednym dzieckiem.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ