Prawo rodzinne: Archiwum

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

Gdy zobowiązany nie płaci alimentów

7.11.2008

Co czeka dłużnika alimentacyjnego, który nie płaci alimentów? Jakie inne formy nacisku na dłużnika alimentacyjnego przewidują przepisy? Czy ktoś będzie płacił alimenty za dłużnika, który nie płaci? Co to jest zaliczka alimentacyjna? Kiedy i komu należy się zaliczka (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

5.3.2008

W momencie ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, stosuje się co do zasady przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 kro). Wtedy też istnieje możliwość podziału majątku wspólnego. Natomiast w czasie trwania wspólności (...)

Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

Co po likwidacji Funduszu Alimentacyjnego?

27.2.2008

Od 1 maja 2004 r. Fundusz Alimentacyjny przestał już funkcjonować, w jego miejsce państwo wprowadziło inny rodzaj pomocy. Jednak pewnym jest, że wysokość pomocy socjalnej państwa zmaleje. Dlaczego zlikwidowani Fundusz Alimentacyjny? Co wprowadzono w zamian za świadczenia z funduszu? Czy nadal (...)