e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność małżonków za spłatę kredytu

Pytanie:

Żona za zgodą męża brała pożyczki w bankach. Pieniądze przeznaczono na wspólne potrzeby. Obecnie mąż odszedł do innej kobiety i żona sama spłaca zaciągnięte pożyczki. Czy istnieje prawna możliwość zmuszenia męża do płacenia połowy rat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność małżonków za spłatę kredytu

Obowiazuje zasada, iż małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez jednego z małżonków za zgodą drugiego dla zaspokojenia potrzeb wspólnej rodziny. W tym przypadku istnieje właśnie taka sytuacja. Jeżeli małżeństwo nie zostało rozwiązane kobieta może wystąpić do sądu o zobowiązanie męża do uczestniczenia w spłacie rat, ponieważ stwierdzenie jego obowiązku pociąga za sobą mozliwość wyegzekwowania sumy należnej od niego. Jeśli sam dobrowolnie nie będzie ponosił odpowiedzialności materialnej za zobowiązania sąd może zasądzić wypłatę części wynagrodzenia męża bezpośrednio do rąk żony lub obciążenie jego rachunku bankowego odpowiednią sumą. Jeśli natomiast małżeństwo zostało rozwiązane to mąż nie będzie ponosił odpowiedzialności za te zobowiązania, ale żona po ich spłaceniu może mieć roszczenia zwrotne do męża za jego "część" zobowiązań kredytowych, które spłaciła.

Potrzebujesz porady prawnej?