e-prawnik.pl Porady prawne

Wniesienie aportu do spółki przez małżonka

Pytanie:

Czy małżonek /jesteśmy w trakcie separacji a w naszym małżeństwie istnieje ustrój wspólnoty/ który prowadzi prywatną działalność gospodarczą, na podstawie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w UM, ma prawo bez zgody i wiedzy współmałżonka przenieść cały majątek swojej prywatnej firmy tzw. aportem do innej firmy np. spółki z o.o? W firmę prywatną męża inwestowaliśmy w trakcie naszego małżeństwa duże środki finansowe. Obecnie na skutek toczącej się separacji mąż zlikwidował potajemnie firmę i przekazał aportem dość znaczny majątek firmy na rzecz spółki z o.o Czy takie działanie w świetle prawa jest dopuszczalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniesienie aportu do spółki przez małżonka

Co do zasady przedmioty majątkowe służące do prowadzenia przedsiębiorstwa wchodzą w skład majątku wspólnego. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przedmioty majątkowe zostały nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, zostały nabyte przez dziedziczenie zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej) oraz jeżeli zostały nabyte ze środków uzyskanych w zamian za te przedmioty. Tak więc małżonek miał pełną swobodę w rozporządzaniu tylko takimi przedmiotami. Natomiast w stosunku do pozostałych przedmiotów służących do prowadzenia przedsiębiorstwa – wchodzących w skład majątku wspólnego, działanie małżonka było bezprawne. Swoboda rozporządzania przedmiotami wchodzącymi w skład majątku wspólnego zależna jest od tego, czy rozporządzenie to ma charakter zwykłego zarządu, czy też zakres ten przekracza. Niewątpliwie takim działaniem jest wniesienie aportem do spółki z o.o. składników przedsiębiorstwa. Na dokonanie rozporządzenia przedmiotami majątkowymi wchodzącymi w skład majątku wspólnego, które przekracza zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda współmałżonka. W przeciwnym wypadku rozporządzenie staje się nieważne. Przepisy kodeksu chronią jednak dobrą wiarę osób, które dokonały czynności prawnej z małżonkiem nieuprawnionym do rozporządzania majątkiem wspólnym. Zgodnie z regułami wspólności majątkowej małżonków, przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania wspólnoty wchodzą do majątku wspólnego. W związku z tym udziały w spółce nabyte w trakcie trwania wspólności, ze środków pochodzących z majątku wspólnego wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Warto jeszcze nadmienić, iż bezprawne naruszenie obowiązku współdziałania w zarządzie majątkiem wspólnym może rodzić obowiązek odszkodowawczy względem współmałżonka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ