e-prawnik.pl Porady prawne

Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Pytanie:

Kto dopłaca zaległe alimenty jeżeli sąd je podwyższył od kwietnia, a wyrok komornik dostał w październiku? Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje różnicę od kwietnia czy tylko od października?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia alimentacyjne wypłacane są z funduszu alimentacyjnego, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek osoby uprawnionej w przypadku bezskutecznej częściowo lub całkowicie egzekucji alimentów, jeżeli zostały one ustalone tytułem egzekucyjnym pochodzącym od sądu. Wniosek taki składa się do ZUS za pośrednictwem organu egzekucyjnego (komornik). Wypłata świadczeń egzekucyjnych następuje od miesiąca, w którym złożony został do organu prowadzącego egzekucję należycie sporządzony wniosek.

Potrzebujesz porady prawnej?